waarneming

Oudenburg Zandvoordestraat

archeologisch element
ID
980780
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980780

Beschrijving

Er werden voornamelijk opvullingspakketten aangetroffen die mogelijk in verband gebracht kunnen worden met het dichten van de Stedebeek.

Daarnaast werd nog een muurrest gevonden uit de late middeleeuwen dat niet direct gelinkt kon worden aan een structuur. 

Als laatste werd ook een kuil aangetroffen met afval dat in de Eerste Wereldoorlog gedateerd kon worden.


Auteurs :  GATE
Datum  :

Afvalkuil

Datering: WO I
Typologie: afvalkuilen
Materiaal: aardewerk, glas, ijzer, leer
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In werkput 1 werd een afvalkuil aangetroffen die op basis van het materiaal in de periode van de Eerste Wereldoorlog gedateerd kan worden. De kuil bevindt zich net achter het gesloopte café, dat tijdens de Eerste Wereldoorlog reeds aanwezig was.

Muurwerk

Datering: late middeleeuwen
Typologie: muurresten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In werkput 2 werd een restant van muurwerk aangetroffen. De bakstenen hadden een formaat van 23,8X11,3X5,8 cm en zijn tussen de 13e en de 15e eeuw te dateren. De muur liep zowel in het zuiden als het westen verder buiten de grenzen van het projectgebied.

Stedebeek

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In werkput 1 werd in alle vlakken een gelaagdheid herkend met een noord-zuid-oriëntatie, waar vondstmateriaal in aanwezig was. Het materiaal was te dateren tussen de 13e en de 18e eeuw. Het gaat hier waarschijnlijk om dempingspakketten van de Stedebeek.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oudenburg Zandvoordestraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980780 (Geraadpleegd op )