waarneming

Oud-Turnhout Karperstraat

archeologisch element
ID
980786
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980786

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6556
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Een terrein aan de Dode Dreef en Karperstraat wordt verkaveld. Voorafgaand aan de verkaveling is een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd, gevolgd door een proefsleuvenonderzoek. Het terrein vertoonde een duidelijk AC-profiel, met een scherpe overgang tussen beide horizonten. Enkel in de zuidwestelijke hoek van de verkaveling was plaatselijk een restant van de B-horizont bewaard. Er is geen site aangetroffen.


Auteurs: Verhaert, Alde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie

Greppels

Typologie: greppels, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Twee greppels, lopen parallel aan de bestaande perceelsgrenzen.

Kuilen en paalkuilen

Typologie: kuilen, paalkuilen
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Uitgeloogde grijze kuilen en paalkuilen, ovaal tot cirkelvormig. De sporen zijn ondiep bewaard, er is geen vondstmateriaal in aangetroffen. De onderzoekers vermoeden dat het om natuurlijke sporen gaat.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Oud-Turnhout Karperstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980786 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.