waarneming

Oud-Turnhout Karperstraat

archeologisch element
ID
980786
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980786

Beschrijving

Een terrein aan de Dode Dreef en Karperstraat wordt verkaveld. Voorafgaand aan de verkaveling is een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd, gevolgd door een proefsleuvenonderzoek. Het terrein vertoonde een duidelijk AC-profiel, met een scherpe overgang tussen beide horizonten. Enkel in de zuidwestelijke hoek van de verkaveling was plaatselijk een restant van de B-horizont bewaard. Er is geen site aangetroffen.


Auteurs :  Studiebureau Archeologie, Verhaert, Alde
Datum  :

Greppels

Typologie: greppels, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Twee greppels, lopen parallel aan de bestaande perceelsgrenzen.

Kuilen en paalkuilen

Typologie: kuilen, paalkuilen
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Uitgeloogde grijze kuilen en paalkuilen, ovaal tot cirkelvormig. De sporen zijn ondiep bewaard, er is geen vondstmateriaal in aangetroffen. De onderzoekers vermoeden dat het om natuurlijke sporen gaat.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oud-Turnhout Karperstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980786 (Geraadpleegd op )