waarneming

Belgenlaan

archeologisch element
ID
980787
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980787

Beschrijving

Tijdens een verkennend archeologisch booronderzoek en daaropvolgend proefsleuvenonderzoek kwamen geen archeologisch relevante sporen noch vondsten aan het licht.


Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Belgenlaan [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980787 (Geraadpleegd op )