waarneming

Diestsesteenweg

archeologisch element
ID
980790
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980790

Beschrijving

In augustus 2020 vond aan de Diestsesteenweg in Kessel-Lo een proefsleuvenonderzoek plaats. Er werden toen drie archeologisch relevante sporen opgetekend. Twee sporen werden als kuil omschreven en bleken uiteindelijk één spoor te zijn. Het derde spoor werd als weg geïnterpreteerd en tekende zich af in het colluvium. Het gaat mogelijk om een deel van het vroegere tracé, voorafgaandelijk aan de huidige Diestsesteenweg. 


Auteurs :  J. Verrijckt bvba
Datum  :

Kuil

Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Werd oorspronkelijk als twee aparte sporen geregistreerd. Het bleek uiteindelijk om één kuil te gaan. Het derde spoor betrof mogelijk ook een kuil. Er werden geen vondsten aangetroffen.

Wegtracé

Datering: nieuwe tijd
Typologie: karrensporen, onverharde wegen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In de laag colluvium werd een groot spoor aangetroffen die Werkputten 2 en 3 doorkruiste. Het betreft hier waarschijnlijk een oud wegtracé van de baan tussen Leuven en Diest die te situeren is vóór het rechttrekken van de baan tijdens de Habsburgs-Oostenrijkse periode in de jaren 1783-1785. Karrensporen konden in de profielwand van Werkput 3 waargenomen worden.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Diestsesteenweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980790 (Geraadpleegd op )