waarneming

Olmendreef

archeologisch element
ID
980791
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980791

Beschrijving

Op basis van vier landschappelijke boringen bleek dat het podzolprofiel op het terrein gaaf tot matig gaaf bewaard was. Deze goede bodembewaring hield in dat zowel prehistorische artefactensites als (proto-)historische sporensites op het terrein bewaard konden zijn. Daarom werd overgegaan tot een verkennend booronderzoek.

Het verkennend booronderzoek werd op 10 april 2019 uitgevoerd. Tijdens het onderzoek werden geen lithische artefacten aangetroffen, waardoor er vanuit gegaan kan worden dat er geen steentijd artefactensite binnen de te bebouwen zones aanwezig is.

Op 8 september 2020 werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Er werden negen sporen aangetroffen, waaronder zes natuurlijke plantkuilen, één recente verstoring, één recente paalkuil en één recente greppel. De twee laatste sporen kunnen gerelateerd worden aan een recentere landindeling parallel met de Olmendreef. Er werden geen vondsten aangetroffen.


Auteurs :  ARON bvba
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Olmendreef [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980791 (Geraadpleegd op )