waarneming

Heindonk Benedendijle

archeologisch element
ID
980794
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980794

Beschrijving

Tijdens het onderzoek in Heindonk-Kleine Bergen zijn alles samen ca. 6.400 lithische artefacten ingezameld. Deze behoren tot verschillende periodes van occupatie. 

Verschillende microliettypes zijn opgemerkt, daarbij bestaat de indruk dat het overwegend om midden-mesolithisch materiaal gaat: smalle microklingen met afgestompte boord zijn meermaals opgemerkt evenals enkele spitsen met oppervlakteretouches (waaronder enkele onafgewerkte exemplaren). De aanwezigheid van jongere en oudere vindplaatsen kan evenwel niet worden uitgesloten. Spitsen met geretoucheerde basis, driehoeken evenals onbepaalde microlietfragmenten zijn eveneens aangetroffen. Mogelijk is ook een enkel trapezium aanwezig. Naast vuursteen is ook duidelijk gebruik gemaakt van Wommersomkwartsiet.

De aard van de neolithische aanwezigheid is onduidelijk. Slechts een handvol lithische artefacten kan met zekerheid aan de neolithische occupatie worden toegewezen: enkele bladvormige pijlpunten, enkele afslagen met polijstsporen, een geretoucheerde kling, een grote hoefschrabber, een geslepen bijlkling en een vleugelfragment van een pijlpunt. In combinatie met het aardewerk wijst dit overwegend in de richting van een midden-neolithische aanwezigheid (Michelsberg), maar het vleugelfragment wijst overduidelijk in de richting van het laat/finaal-neolithicum.

In het algemene heeft de spreiding van het vuursteen een eerder lager densiteit, maar er konden vijf clusters met hogere densiteit worden opgemerkt, die wellicht te relateren zijn aan de middenmesolithische aanwezigheid. 

Alles samen zijn 636 aardewerkfragmenten (ca. 345 gr.) ingezameld. Op basis van het frequente voorkomen van verbrande vuursteen en/of kwarts in de kleimatrix wordt dit aardewerk momenteel onder voorbehoud toegewezen aan de Michelsbergcultuur/Groep van Spiere. 

Naast lithisch materiaal en aardewerk werd eveneens verbrand en onverbrand bot aangetroffen, en verkoolde macroresten (o.a. graankorrels, hazelnootdoppen. 


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Neolithische vondsten

Datering: finaalneolithicum, middenneolithicum
Context: kronkelwaardvlakten
Materiaal: aardewerk, lithisch materiaal
Thema: Sites en sitecomplexen uit het finaalpaleolithicum en mesolithicum
Gebeurtenis:

Vondstenclusters mesolithicum

Datering: mesolithicum, middenmesolithicum
Context: kronkelwaardvlakten
Materiaal: kwartsiet van Wommersom, lithisch materiaal
Thema: Sites en sitecomplexen uit het finaalpaleolithicum en mesolithicum
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Heindonk Benedendijle [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980794 (Geraadpleegd op )