waarneming

Hulse Akkers

archeologisch element
ID
980795
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980795

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling en een positief archeologisch vooronderzoek, werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd. Deze bracht sporen uit de late en postmiddeleeuwen aan licht. Er werden geen bewoningssporen aangetroffen maar wel sporen die in verband te brengen zijn met landbouwvoering. Het gaat om enkele paalkuilen (niet te dateren) en een (water?)kuil (vierkante kuil van slechts 50cm zijde) en een plaggenput waarin postmiddeleeuws aardewerk, een kinderschoen en houten planken (o.a. van tonnetje) gevonden werden op de bodem. Uit een meer recente periode dateren enkele (perceels)greppels en landbouwsporen (beddenbouw, een opgebrachte cultuurlaag voor grondverbetering en spitsporen).


Bron     : CLAESEN J., VAN GENECHTEN B., AUDENAERT E., KEERSMAEKERS E., DOUCET A. & BOUCKAERT K. 2020: Eindverslag Retie-Hulse Akkers. Verslag van Resultaten, Archebo-Rapport 2018D288, Kortenaken.
Auteurs :  ARCHEBO bvba
Datum  :

Laat en postmiddeleeuwse sporen

Datering: 16de eeuw, 17de eeuw, late middeleeuwen
Typologie: kleding en -accessoires, perceelsgreppels, vaatwerk, waterputten
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk, hout, leer
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Greppels in het zuidoostelijke deel van het terrein met in de vulling oxyderend gebakken aardewerk en steengoed. De aangetroffen waterput was rond en opgebouwd uit plaggen of turfblokken. Op de bodem werden houten planken (o.a. een ronde plank mogelijk van een tonnetje) en een leren kinderschoen. Het aardewerk uit de vulling dateert voornamelijk uit de 17de eeuw.

Paalsporen met een onbekende datering

Typologie: paalsporen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een 32-tal paalkuilen zijn ingetekend waarvan 19 zich centraal lang de zuidoostelijke grens van het onderzoeksgebied situeerden. Het is niet duidelijk of deze paalkuilen tot een gebouwplattegrond behoorden. De vulling bevatte geen materiaal zodat de paalkuilen niet te dateren zijn. De plaggenput bevond zich wel in de buurt van deze sporen.

Sporen uit de nieuwste tijd

Datering: nieuwste tijd
Typologie: akkerlagen, perceelsgreppels, spitsporen, waterkuilen
Context: archeologische sporen en uitgravingen, plaggenbodems
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
2 parallelle greppels in de noordwestelijke hoek van het terrein, als recenter gedateerd op basis van de aard van de vulling en het schervenmateriaal en baksteenfragmenten in de vulling. De (water?)kuil had een gelijkaardige scherp afgelijnde vulling en werd daarom ook in de nieuwste tijd gedateerd. Sporen van landbouwactiviteiten zijn over het ganse terrein aangetroffen: beddenbouw, spitsporen en een opgebrachte cultuurlaag. De metaaldetectie leverde nog enkele vondsten op o.a. musketkogels.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hulse Akkers [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980795 (Geraadpleegd op )