waarneming

Grote Baan 222

archeologisch element
ID
980796
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980796

Beschrijving

Bij werken in de tuin werden een muurfundering van de oude bijgebouwen van het huidige stadhuis, een vroeger landhuis (17de eeuw) en een bakstenen restanten van een water- of beerput overdekt met twee tongewelven en overspannen door een petrel (waarschijnlijk eind 19de, begin 20ste eeuw) ontdekt.

De aangetroffen citernen, muurfunderingen en vloertje kunnen, gezien hun positie, alleen maar behoren tot de gebouwen die volgens de cartografie deel uitmaken van het noordwest-zuidoost lopend nieuw gebouw dat te dateren is na 1778 (kaart van Graaf de Ferraris), en voor het midden van de 19de eeuw (het opstellen van de Atlas der buurtwegen). Op de kaart uit 1824 wordt het nieuwe gebouw onder nr. 285 aangeduid als Fabrique. Ook de historische bronnen geven aan dat in die periode de kasteelgebouwen verhuurd en omgevormd werden voor verschillende functies en dienst deed als industrieel complex, zoals een katoendrukkerij. Dit moet te dateren zijn tussen 1806, toen de familie Arenberg het domein terug in handen kreeg, en 1877, toen de toenmalige gebouwen gelegen achter het kasteel – we veronderstellen dat het hier gaat om de blok die nu nog steeds achter het kasteel staat- kadastraal geregistreerd werden als stal en koetshuis.


Auteurs: Peetermans, Steffie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Recente fundering en beer/waterput

Datering: 19de eeuw, 20ste eeuw
Typologie: beerputten, koetshuizen, landhuizen, muurresten, stallen, waterputten
Materiaal: aardewerk, metaal
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Landhuis Oud Kasteel en aanhorigheden


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Grote Baan 222 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980796 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.