waarneming

Grote Baan 222

archeologisch element
ID
980796
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980796

Beschrijving

Bij werken in de tuin werden een muurfundering van de oude bijgebouwen van het huidige stadhuis, een vroeger landhuis (17de eeuw) en een bakstenen restanten van een water- of beerput overdekt met twee tongewelven en overspannen door een petrel (waarschijnlijk eind 19de, begin 20ste eeuw) ontdekt.


Auteurs :  Jansen, Isabelle
Datum  :

Recente fundering en beer/waterput

Datering: 19de eeuw, 20ste eeuw
Typologie: beerputten, muurresten, waterputten
Materiaal: aardewerk, metaal

Relaties

  • Is deel van
    Landhuis Oud Kasteel en aanhorigheden


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Grote Baan 222 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980796 (Geraadpleegd op )