waarneming

Mouveldstraat Bloesemhof

archeologisch element
ID
980797
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980797

Beschrijving

In het oostelijk deel van het terrein werden verstoringen van recente bebouwing en grondgebruik vastgesteld. Het westelijk deel van het terrein bevatte 3 kuilen verspreid over het terrein en 2 greppels. Eén van de greppels kon gelinkt worden aan een perceelsafbakening zoals op de Atlas van de Buurtwegen aangeduid. De overige sporen bevatte geen dateerbaar materiaal.


Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  :

Greppel Nieuwste Tijd

Datering: 19de eeuw
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Sporen onbepaald

Typologie: greppels, kuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Mouveldstraat Bloesemhof [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980797 (Geraadpleegd op )