waarneming

Zonnestraat V

archeologisch element
ID
980800
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980800

Beschrijving

Proefsleuvenonderzoek leverde archeologisch relevante sporen op.

Vier kuilen werden op basis van hun scherpe aflijning en de losse, heterogene vulling met spikkels kolengruis toegeschreven aan de nieuwste tijd. 

Spoor 509 dateert wellicht uit de late middeleeuwen of een jongere periode. Het spoor was scherp afgelijnd, had een homogene, lichtgrijze vulling met een fragment roodbakkend aardewerk. 

Twee kuilen, S 202 en S 203, zijn mogelijk Romeins. De kuilen hadden een vage aflijning en een bruingrijze kleur. In S 202 bevond zich een randfragment gladwandig aardewerk. De erkend archeoloog dateerde dit als een Romeinse scherf maar mogelijk gaat het om een sikkelrand uit de volle middeleeuwen (mededeling Koen De Groote).

De overige kuilen hadden een vage aflijning met een homogene, grijze vulling. De datering is onbekend.

Bij de aanleg van de vlakken werden nog 3 fragmenten grofwandig Romeins aardewerk en een wandfragment in Raeren steengoed aangetroffen.


Auteurs :  Arts, Annick
Datum  :

Kuilen

Datering: middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd, Romeinse tijd
Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Scherven

Datering: middeleeuwen, nieuwe tijd, Romeinse tijd
Typologie: archeologische objecten
Materiaal: aardewerk, steengoed
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Zonnestraat V [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980800 (Geraadpleegd op )