waarneming

Overbroekstraat

archeologisch element
ID
980801
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980801

Beschrijving

In het noordelijk deel van het terrein werden muurresten, uitbraaksporen, kuilen, greppels en 2 bijna volledige kruiken en 1 grape aangetroffen. Het archeologisch niveau bevindt zich net onder de bouwvoor in het colluvium. Op basis van het aardewerk en de afwezigheid van structuren op historische kaarten wordt een datering van late middeleeuwen verondersteld.


Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  : 15-12-2020

Kuilen

Typologie: greppels, kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Enkele kuilen werden tijdens het proefsleuvenonderzoek aangetroffen. 2 Kuilen bevatte verbrande leem. Er werd geen dateerbaar materiaal aangetroffen.

Muurrestanten

Datering: late middeleeuwen
Typologie: muurresten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
2 bijna volledig intacte kruiken en 1 grape werden aangetroffen vlakbij de muurresten. Ze werden ingetekend als losse vondst.
De muurresten kunnen op basis van het nabij aangetroffen aardewerk gedateerd worden als late middeleeuwen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Overbroekstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980801 (Geraadpleegd op 23-06-2021)