waarneming

Doorniksesteenweg 15

archeologisch element
ID
980802
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980802

Beschrijving

De aangetroffen muurresten op het domein 'Bras de Fer' zijn vermoedelijk in verband te brengen met de 19de- of begin 20ste-eeuwse bewoningsfase van het parkdomein. Mogelijk gaat het hierbij om de funderingsresten van een terras of paviljoen aan de oever van de vijver. Deze resten zullen niet ontmanteld worden en blijven in situ bewaard.


Auteurs :  Moens, Jan
Datum  : 15-12-2020

Muurresten

Datering: 19de eeuw
Typologie: muurresten
Context: tuinpaviljoenen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Doorniksesteenweg 15 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980802 (Geraadpleegd op 20-06-2021)