waarneming

Nederstraat

archeologisch element
ID
980803
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980803

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden acht sporen aangetroffen. Deze lagen verspreid over het terrein, maar een kleine concentratie tekende zich af in de derde proefsleuf. Zes van de acht sporen werden als kuil geïnterpreteerd. Ze waren komvormig en ze bevatten bouwkeramiek, aardewerk en ijzeren voorwerpen uit de post-middeleeuwse periode. De twee overige sporen maakten deel uit van een greppel, met een oriëntatie van oost naar west.

Bij de aanleg van de sleuven kwamen allerlei losse vondsten aan het licht die duiden op een datering uit de late middeleeuwen/nieuwe tijd. Het gaat om een bodemfragment van een kleine kan in steengoed, bodemfragmenten van rood geglazuurd aardewerk en een bodemfragment van een wijnfles in groen glas (mogelijk 18de eeuw).


Auteurs :  Studiebureau Archeologie
Datum  : 15-12-2020

Post-Middeleeuwse Sporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen
Materiaal: aardewerk, ijzer
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden zes kuilen aangetroffen, verspreid over het terrein. Ze waren komvormig en ze bevatten bouwkeramiek, aardewerk en ijzeren voorwerpen uit de post-middeleeuwse periode. Twee sporen maakten deel uit van een greppel, met een oriëntatie van oost naar west.

Post-Middeleeuwse voorwerpen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: losse vondsten
Materiaal: aardewerk, glas, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het gaat om een bodemfragment van een kleine kan in steengoed, bodemfragmenten van rood geglazuurd aardewerk en een bodemfragment van een wijnfles in groen glas (mogelijk 18de eeuw).


Relaties

  • Is deel van
    Hoevecomplex met boomgaard


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Nederstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980803 (Geraadpleegd op 23-06-2021)