waarneming

Booiebos 5

archeologisch element
ID
980805
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980805

Beschrijving

Uit het landschappelijk booronderzoek bleek dat een deel van het projectgebied reeds verstoord was tot op 1m90 onder het maaiveld.
In andere delen was wel nog een goed bewaard bodemprofiel aanwezig.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 14 sporen aangetroffen. Het ging om greppels, die behoorden tot minstens 2 fasen van landindeling en om enkele ondiepe kuilen. De sporen bevatten geen dateerbaar materiaal. 


Auteurs :  ADEDE bvba, Brion, Marc
Datum  :

Greppels

Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Booiebos 5 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980805 (Geraadpleegd op )