waarneming

Booiebos 5

archeologisch element
ID
980805
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980805

Juridische gevolgen

  • omvat de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7381
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Uit het landschappelijk booronderzoek bleek dat een deel van het projectgebied reeds verstoord was tot op 1m90 onder het maaiveld.
In andere delen was wel nog een goed bewaard bodemprofiel aanwezig.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 14 sporen aangetroffen. Het ging om greppels, die behoorden tot minstens 2 fasen van landindeling en om enkele ondiepe kuilen. De sporen bevatten geen dateerbaar materiaal. 


Auteurs: Brion, Marc
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ADEDE bvba

Greppels

Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Booiebos 5 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980805 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.