waarneming

Ravels Weeldestraat 130-136

archeologisch element
ID
980807
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980807

Beschrijving

Tijdens een proefsleuvenonderzoek is aangetoond dat een voormalige boerderijsite in de dorpskern van Weelde een lange voorgeschiedenis heeft. Sporen en vondsten wijzen op bewoning vanaf de late middeleeuwen.
Op diepere niveaus zijn mogelijk nog oudere resten bewaard. Een landschappelijk booronderzoek heeft immers aangetoond dat er vegetatiehorizonten uit het Midden-Pleniglaciaal van het Weichseliaan bewaard zijn, welke archeologische resten uit het midden-paleolithicum kunnen bevatten.


Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  :

Glaciale vegetatiehorizonten

Datering: weichseliaan
Typologie: paleobodems, veenafzettingen, veenbodems
Gebeurtenis:

Beschrijving:
- vegetatiehorizonten uit het Midden-Pleniglaciaal van het Weichseliaan, vermoedelijk ontstaan door de ontwikkeling van moerasvegetatie in een erosieve laagte tijdens een warme en natte interstadiale fase van het Midden-Pleniglaciaal
- 2,65 tot min. 4 m onder maaiveld
- 5 tot 55 cm dik
- onmogelijk om chronostratigrafische verbanden te leggen tussen de verschillende lagen op basis van de huidige gegevens

Rurale bewoning vanaf de late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: drenkpoelen, greppels, kuilen, muurresten, paalsporen, potstallen, vloeren, waterputten
Materiaal: aardewerk, dierlijk bot, ijzer
Gebeurtenis:

Beschrijving:
bewoningssporen van de late middeleeuwen tot nieuwste tijd:
paalkuilen, kuilen, greppels, een potstal, een poel, een waterput, uitbraaksleuven, muurresten, plaveisel van keien


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ravels Weeldestraat 130-136 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980807 (Geraadpleegd op )