waarneming

Charles Darwinstraat

archeologisch element
ID
980812
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980812

Beschrijving

Bij het uitvoeren van een proefsleuvenonderzoek werden lithische artefacten aangetroffen bij de aanleg van het vlak. Het bodemprofiel vertoonde een begraven bodem. Vervolgens werd een verkennend booronderzoek uitgevoerd. In totaal werden 20 artefacten aangetroffen.


Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  : 17-12-2020

Lithische artefacten Mesolithicum

Datering: mesolithicum
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Charles Darwinstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980812 (Geraadpleegd op 20-06-2021)