waarneming

Ravels Elzenstraat

archeologisch element
ID
980814
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980814

Beschrijving

Tijdens een proefsleuvenonderzoek kwam een nederzetting aan het licht die vermoedelijk uit de late middeleeuwen dateert. Er zijn sporen van minstens twee gebouwen en een erfafbakening gevonden.


Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  :

Sporen van bewoning uit de late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: greppels, paalsporen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
- paalsporen van minstens twee gebouwen
- greppels van een erfafbakening


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ravels Elzenstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980814 (Geraadpleegd op )