waarneming

Industrieterrein Oost fase 3 deelgebied 1

archeologisch element
ID
980815
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980815

Beschrijving

Op basis van geofysisch, veldkartering, landschappelijke profielputten en proefsleuvenonderzoek werd het terrein geëvalueerd. In het oostelijk deel van het terrein werden sporen aangetroffen die wijzen naar Romeinse bewoning, vermoedelijk een villa domein.


Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  :

Bijl Neolithicum

Datering: neolithicum
Typologie: werktuigen
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Kuil Romeins

Datering: Romeinse tijd
Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Lineaire structuur

Datering: Romeinse tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), holle wegen, karrensporen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Deze lineaire structuur kwam uit het geofysisch onderzoek naar boven en werd meermaals bij de proefsleuven aangesneden. Bij coupe bleek dat er onderaan karresporen aanwezig waren waardoor het spoor mogelijk een met romeins materiaal opgevulde holle weg kan zijn in plaats van een gracht.

Romeinse objecten

Datering: Romeinse tijd
Typologie: bouwmaterialen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, vuursteen
Gebeurtenis:

Sporen onbepaald

Typologie: kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Wegen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: onverharde wegen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Industrieterrein Oost fase 3 deelgebied 1 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980815 (Geraadpleegd op )