waarneming

Kanjelstraat II

archeologisch element
ID
980816
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980816

Beschrijving

Op het terrein werden 7 landschappelijke profielputten gezet. 5 Profielputten hadden onder de bouwvoor een ophoging met onder meer recent bouwpuin. De dikte van deze ophoging varieerde van 95 cm tot 1,70m. In 2 proefputten konden alluviale afzettingen vastgesteld worden en in 1 proefput veen.


Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  :

Typologie: puinlagen, veenbodems
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kanjelstraat II [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980816 (Geraadpleegd op )