waarneming

Katelijnestraat

archeologisch element
ID
980817
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980817

Beschrijving

Tijdens een proefsleuvenonderzoek zijn op deze locatie greppels gevonden die vermoedelijk uit de nieuwe of nieuwste tijd dateren. Verder kwamen alleen recente verstoringen en natuurlijke sporen aan het licht.


Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  :

Greppels

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De datering van de greppels is onduidelijk. Hun uitzicht doet vermoeden dat ze uit de nieuwe of nieuwste tijd dateren, maar ze komen niet overeen met de huidige of historische percelering. Een van de greppels bevatte een randfragment laatmiddeleeuws aardewerk.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Katelijnestraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980817 (Geraadpleegd op )