waarneming

Hof ter Wilderweg

archeologisch element
ID
980818
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980818

Beschrijving

Tijdens het vooronderzoek werden 9 antropogene sporen uit de ijzertijd en/of Romeinse periode aangetroffen en 2 sporen uit de nieuwe tijd gevonden. Er werden ook nog een aantal scherven uit ijzertijd en/of Romeinse Tijd aangetroffen bij de aanleg van het vlak en brokken tetriet (afkomstig van maalstenen).


Auteurs :  Devroe, Annika
Datum  :

Kuilen nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: kuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden 2 kuilen aangetroffen die 3 scherven roodgeglazuurd aardewerk bevatten.

Paalsporen uit ijzertijd of Romeinse tijd

Datering: late ijzertijd (oosten), Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: gebouwplattegronden, paalkuilen, paalsporen
Materiaal: aardewerk, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Paalkuilen van een 6-palig bijgebouw.
De scherven zijn met chamotte verschraald , dunwandig en zijn uit een grijs(bruin) baksel. Een scherf is 1 terra nigra. Enkele scherven kunnen mogelijk ook uit de middeleeuwen dateren. Er werden ook stukken tetriet aangetroffen, vermoedelijk afkomstig van een maalsteen uit de Eifel en een stuk bouwkeramiek (oranje oxiderend baksel, slechts 1 zijde is vlak afgewerkt). Dit kan een tegulafragment zijn maar ook een stuk baksteen uit late middeleeuwen of nieuwe tijd is niet uitgesloten.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hof ter Wilderweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980818 (Geraadpleegd op )