waarneming

Laakdal Mortelstraat

archeologisch element
ID
980819
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980819

Beschrijving

Proefsleuvenonderzoek op een te verkavelen terrein. Het voorafgaand onderzoek met de metaaldetector leverde 32 objecten op, tijdens het trekken van de proefsleuven zijn hoofdzakelijk recente sporen aangetroffen.


Auteurs :  Cosyns, Peter, Verhaert, Alde
Datum  :

Aardewerk

Datering: nieuwe tijd
Context: akkerlagen, cultuurlagen, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn 28 vondsten geregistreerd, deels afkomstig uit de profielwanden of ingezameld bij de opkuis van het vlak en het couperen van de sporen.
In greppel SP 23 zat een bijna volledig bewaarde 17de eeuwse geglazuurde kom.

Gegraveerd pistoolslot

Typologie: archeologische objecten
Context: akkerlagen, cultuurlagen
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Verzilverd decoratief pistoolslot met florale motieven.

Grondsporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen, paalkuilen
Context: akkerlagen, cultuurlagen, archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Voornamelijk recente kuilen en vergravingen, uitgezonderd één greppel die mogelijk in de 17-18de eeuw dateert.

Munitie

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: archeologische objecten
Context: akkerlagen, cultuurlagen
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Bolvormige musketkogels, aangetroffen tijdens het voorafgaand onderzoek met de metaaldetector.
Zes kogels uit de 20ste eeuw.

Munten

Datering: 18de eeuw, nieuwste tijd
Typologie: archeologische objecten
Context: akkerlagen, cultuurlagen
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek is het terrein gescreend met een metaaldetector. Hierbij zijn zes munten gevonden, waarvan drie dateren na WO II, één munt uitgegeven onder Leopold II of Albert I en één munt uitgegeven onder Leopold I of II. De zesde munt dateert uit de Oostenrijkse periode.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Laakdal Mortelstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980819 (Geraadpleegd op )