waarneming

N 253

archeologisch element
ID
980824
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980824

Beschrijving

Er werden in 2 zones waar de N253 zal verbreed worden 2 proefsleuven gegraven. Op deelgebied Begijnhof leverde dit geen archeologische sporen op, op deelgebied Hollestraat 4 geïsoleerde kuilen die niet gedateerd konden worden. Er is op deze locatie ook een concentratie aardewerkfragmenten van een (kogel)pot aangetroffen uit de volle of late middeleeuwen. Er werd een concentratie van 22 Britse kogelhulzen aangetroffen tijdens het uitvoeren van de metaaldetectie. Daarnaast werden meerdere losse vondsten gedetecteerd: zeer fragmentaire stukjes Romeins en laatmiddeleeuws aardewerk, een fragment van een imbrex en een geperforeerd stukje koper (beslag).


Auteurs :  Studiebureau Archeologie
Datum  : 23-12-2020

22 Britse kogelhulzen

Datering: WO II
Typologie: vondstenconcentraties, wapens en munitie
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Middeleeuwse kuilen

Datering: middeleeuwen
Typologie: kuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Fragmenten van een (kogel)pot uit de volle of late middeleeuwen. De andere kuilen bevatten geen diagnostisch materiaal.

Losse vondsten

Datering: late middeleeuwen, Romeinse tijd
Typologie: bouwmaterialen, losse vondsten
Materiaal: aardewerk, koper
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Zeer fragmentaire stukjes Romeins en laatmiddeleeuws aardewerk, een fragment van een imbrex en een geperforeerd stukje koper (beslag) werden aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: N 253 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980824 (Geraadpleegd op 15-06-2021)