waarneming

Vrijthof

archeologisch element
ID
980826
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980826

Beschrijving

In proefput 1 aan de Hoogstraat werd de ca. 45 cm brede fundering van de oude kerkhofmuur aangesneden. Deze bestond uit zandige grond met Maaskeien. Binnen het kerkhof werden delen van 2 grafkuilen aangesneden. 

In proefput 2 aan het Vrijthof werd een bakstenen constructie aangetroffen. De constructie bestond uit twee gewelfconstructies gescheiden door een bakstenen muurtje van één baksteen breed. De bakstenen (22 x 11 x 7 cm) waren gemetseld met een kalkspecie. De constructie was gebouwd op een fundering van Maaskeien met kalkspecie. Aansluitend bij de constructie werden 2 funderingsgreppels opgetekend. Een funderingsgreppel had een grijze vulling met fragmenten baksteen en kalkmortel. In deze greppel werden 41 aardewerkscherven aangetroffen. De tweede funderingssleuf had een grijsgele vulling met sporadisch fragmenten kalksteen en kalkspecie. Voorts registreerde men een afvalkuil met een bruingele tot grijsgele vulling met baksteenfragmenten, kalkspecie en vermolmde houtresten.

In het aardewerk zijn vijf soorten te herkennen:

- Keuls-Hafner aardewerk (14e - 15e eeuw): 3 scherven.

- Brunssum-Schinveld aardewerk: 7 fragmenten van een kruik met ijzerengobe (1280 -1375) en 3 scherven proto-steengoed (13e - 14e eeuw).

- Elmpt- Brüggen aardewerk (1190-1325): 17 scherven.

- Maaslands wit (eind 12e eeuw - 13e eeuw): 1 scherf.

- Lokale productie: 1 scherf.


Auteurs :  Arts, Annick
Datum  : 23-12-2020

Kerkhof

Datering: middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: grafkuilen, omheiningsmuren
Materiaal: menselijk bot
Gebeurtenis:

Bakstenen Constructie

Datering: late middeleeuwen
Typologie: greppels, muurresten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Afvalkuil

Typologie: afvalkuilen
Materiaal: aardewerk, hout
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Bree


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vrijthof [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980826 (Geraadpleegd op 20-06-2021)