waarneming

Leuvensestraat

archeologisch element
ID
980827
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980827

Beschrijving

Er werd 1 proefsleuf gegraven door de vermoedelijke locatie van de stadsmuur. De sleuf leverde geen resultaten op, enkel een recente verstoring. Verder werd de muur rond het vroegere klooster nog deels blootgelegd van begroeiing.


Auteurs :  Studiebureau Archeologie
Datum  : 23-12-2020

Kloostermuur

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: bouwmaterialen, muurresten, onderdelen van kloosters en abdijen
Materiaal: aardewerk, ijzerzandsteen, mortel
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De muur bestond uit bakstenen (22 x 10 x 4,5 cm en 23 x 10,5 x 5,5 cm), die in kruisverband waren gemetst met harde lichte geelwitte kalkmortel en doorgestreken
voegenkalk en was gefundeerd met gekapte blokken ijzerzandsteen met onafgewerkte voegen. De blokken ijzerzandsteen hadden variabele afmetingen van 38 x 14 x 15 cm tot 74 x 36 x 18 cm.


Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Aarschot


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Leuvensestraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980827 (Geraadpleegd op 25-06-2021)