waarneming

Kalmthout Roosendaalsebaan

archeologisch element
ID
980829
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980829

Beschrijving

Om inzicht te krijgen in de bodemopbouw en het potentieel op aanwezigheid van steentijd artefactensites te onderzoeken, werd eerst een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd. Op basis van de resultaten van het landschappelijk booronderzoek, bleek de kans op de aanwezigheid van nog intacte steentijd artefactensites klein. De kans op het aantreffen van sporensites was nog wel aanwezig. Aansluitend op het landschappelijk booronderzoek werd vervolgens een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden verstoringen, natuurlijke verkleuringen, ploegsporen en enkele perceelsgreppels aangetroffen. De perceelsgreppels dateren naar alle waarschijnlijkheid uit de nieuwste tijd.
Er werden geen vondsten gedaan tijdens het onderzoek.


Auteurs :  Hertoghs, Sarah
Datum  : 23-12-2020

Recente sporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: perceelsgreppels, ploegsporen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kalmthout Roosendaalsebaan [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980829 (Geraadpleegd op 21-06-2021)