waarneming

Gistel Neerhofstraat

archeologisch element
ID
980830
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980830

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden twee grachten en een kuil aangetroffen. Eén van deze grachten kon geïdentificeerd worden als de gracht van een motte.


Bron     : POLFLIET B. & SLABBINCK F., 2020: Nota Neerhofstraat 15 (Gistel, West-Vlaanderen), Sint-Michiels-Brugge.
Auteurs :  Ruben Willaert nv
Datum  :

Grachten

Datering: 19de eeuw, middeleeuwen
Typologie: motteheuvels, walgrachten
Thema: Mottes
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De twee grachten lopen parallel aan elkaar. Eén van de grachten heeft een breedte van 11 meter en een diepte van 3 meter. Deze gracht kan gelinkt worden aan de motte die in het centrum van Gistel aanwezig was. Deze gracht werd vermoedelijk in de 19e eeuw gedicht.
De tweede gracht heeft een breedte van 7,5 meter en een diepte van 1,26 meter. De functie van deze gracht kon niet achterhaald worden.

Kuil

Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Binnen het plangebied werd één kuil aangetroffen. De functie van deze kuil is niet gekend. Deze werd onder de kleinere gracht aangetroffen, en is met andere woorden zeker ouder dan die gracht.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gistel Neerhofstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980830 (Geraadpleegd op )