waarneming

Kalmthout Warandalei

archeologisch element
ID
980832
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980832

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6599
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Om inzicht te krijgen in de bodemopbouw en de aanwezigheid van sporensites te onderzoeken, werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden twee greppels aangetroffen. Deze hebben een noordwest - zuidoost oriëntatie en hun ligging komt overeen met de perceelsgrenzen aangeduid op de Atlas der Buurtwegen. Op basis hiervan worden ze gedateerd in de 19de eeuw. De overige sporen zijn voornamelijk verstoringen die te maken hebben met de bouw en de afbraak van het voormalige clubhuis en de parking. In deze verstoringen zijn bouwpuin aangetroffen in de vorm van baksteen, betonbrokken, asbest, cementtegels en vensterglas. Tevens werden sporen van recente landbouwactiviteiten vastgesteld zoals ploegsporen en drainagebuizen. In de ploeglaag werden enkele vondsten gedaan. Het gaat voornamelijk om fragmenten glas, aardewerk en baksteen. Deze vondsten dateren tussen de 19de - 20ste eeuw. 


Auteurs: Hertoghs, Sarah
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Losse vondsten

Datering: 19de eeuw, 20ste eeuw
Materiaal: aardewerk, glas
Gebeurtenis:

Recente sporen

Datering: 19de eeuw, 20ste eeuw
Typologie: greppels, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kalmthout Warandalei [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980832 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.