waarneming

Kalmthout Vredelaan

archeologisch element
ID
980833
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980833

Beschrijving

Om inzicht te krijgen in de bodemopbouw en de aanwezigheid van sporensites te onderzoeken, werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden geen sporen of vondsten aangetroffen. Verspreid over het terrein werden wel verscheidene verstoringen geregistreerd. Deze verstoringen houden voor het merendeel verband met voormalige drainagebuizen die onder het voetbalveld lagen. Binnen het plangebied werd in de lager gelegen zones een depressie vastgesteld waar nog een duidelijke podzolbodem aanwezig was. 

 

 


Auteurs :  Hertoghs, Sarah
Datum  :

Depressie

Typologie: depressies
Context: podzols
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kalmthout Vredelaan [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980833 (Geraadpleegd op )