waarneming

Assebroek Engelendale

archeologisch element
ID
980834
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980834

Beschrijving

Tijdens de veldkartering werd een grote hoeveelheid keramisch materiaal aangetroffen, allemaal te dateren vanaf de late middeleeuwen, twee fragmenten Waldglas, enkele metaalvondsten en één lithisch artefact uit de steentijd.

Tijdens het verkennend booronderzoek werd ook een grote hoeveelheid keramisch en bouwmateriaal aangetroffen, alsook één lithisch artefact.

Tijdens de proefsleuven werden voornamelijk grachten aangetroffen en één kuil.


Auteurs :  Raap België bvba
Datum  :

Grachten

Datering: 19de eeuw
Typologie: grachten (infrastructuur)
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden er zes grachtsegmenten aangetroffen, toebehorende aan drie grachten. Het ging hierbij steeds om gedichte perceelsgrachten.

Kuil

Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd één kuil aangetroffen. Deze had een grootte van ongeveer 100 bij 60 cm en was tot een diepte van 26 cm bewaard. De functie en dateringen van deze kuil kon niet achterhaald worden.

Lithisch materiaal

Datering: steentijd
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Binnen het plangebied werden twee silex artefacten aangetroffen. Eén kern die tijdens de veldkartering werd aangetroffen en één afslag die tijdens het verkennend booronderzoek werd aangetroffen. Beide artefacten lieten geen nauwkeurigere datering toe.

Vondstenconcentratie

Materiaal: aardewerk, glas, metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens de veldkartering en het verkennend booronderzoek werd een grote hoeveelheid aardewerk aangetroffen. Het ging hierbij voornamelijk om laat- en post-middeleeuws aardewerk. Daarnaast werden er ook enkele metalen voorwerpen aangetroffen en enkele fragmenten laat-middeleeuws Waldglas.
Het materiaal uit de late middeleeuwen en de vroege nieuwe tijd concentreerde zich voornamelijk in het oostelijke deel van het plangebied. Het materiaal vanaf de late nieuwe tijd was gelijkmatig verspreid binnen het plangebied.
De oorsprong van het materiaal is niet met zekerheid te bepalen. Het kan zowel om een verploegde sporensite gaan, als om afvalmateriaal dat tijdens de bemesting op het terrein verspreid geraakte.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Assebroek Engelendale [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980834 (Geraadpleegd op )