waarneming

Geel Katersberg

archeologisch element
ID
980835
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980835

Beschrijving

Tijdens een proefsleuvenonderzoek kwamen geen archeologisch relevante sporen noch vondsten aan het licht. Er zijn enkel natuurlijke sporen aangetroffen.


Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Geel Katersberg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980835 (Geraadpleegd op )