waarneming

Zedelgem Zeeweg Zuid

archeologisch element
ID
980837
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980837

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 30 sporen aangetroffen. Het ging hierbij voornamelijk op perceelsgreppels. Daarnaast werden er ook enkele verspreid liggende kuilen, waarvan enkele geĆÆnterpreteerd werden als kleiwinningskuilen, en paalkuilen aangetroffen. Er konden geen structuren herkend worden.


Auteurs :  ADEDE bvba
Datum  : 06-01-2021

Greppels

Datering: 19de eeuw
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In totaal werden er 12 greppelsegmenten aangetroffen, toebehorend aan vier greppels. Deze zijn zichtbaar op de Atlas der Buurtwegen en andere 19de eeuwse kaarten, maar ontbreken op de Ferrariskaart.

Kuilen en paalkuilen

Typologie: extractiekuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden 2 paalkuilen en 8 kuilen aangetroffen. Deze konden niet gedateerd worden. De paalkuilen lagen op enige afstand van elkaar en konden niet aan een structuur gelinkt worden, de kuilen dienden vermoedelijk voor kleiwinning.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Zedelgem Zeeweg Zuid [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980837 (Geraadpleegd op 21-06-2021)