waarneming

Bankstraat 88

archeologisch element
ID
980838
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980838

Beschrijving

Naar aanleiding van een geplande woonverkaveling werd na een positief vooronderzoek, het projectgebied onderworpen aan een vlakdekkende opgraving. De oudste sporen betreffen ontginningsactiviteiten uit de late middeleeuwen. De aanwezige kuilen worden in verband gebracht met mogelijke zandleemwinning. Het paleo-ecologisch onderzoek uit een van deze kuilen toont aan dat de omgeving voornamelijk begroeid was met bomen, grassen en struikhei. Er lijken weinig antropogene indicatoren aanwezig. Uit dezelfde periode dateren enkele greppels en een aantal paalkuilen waaronder twee palenrijen. Er zijn echter geen structuren herkend. Vanaf de 15de/16de eeuw wijzen de sporen op de aanwezigheid van een woonerf zonder dat er gebouwstructuren herkend zijn. Greppels bakende mogelijk het erf af en op het erf is een 16de-eeuwse tonput vastgesteld. Het paleo-ecologisch onderzoek wijst op landbouwactiviteiten en de aanwezigheid van cultuurgewassen. Uit dezelfde periode dateren de begravingen van een hond, een kat en een rund. Een grote depressie is mogelijk als drenkpoel te interpreteren. Tussen de 16de en 18de eeuw verschijnen de eerste bakstenen structuren. Het hoevegebouw vertoont twee bouwfasen (zichtbaar op Ferrariskaart). Het centrale hoofdgebouw was ingedeeld in drie kleinere ruimten waarvan resten van twee vloeren zijn teruggevonden. In het noorden en zuidwesten waren twee aanbouwen aanwezig. Verder zijn nog een afvoergootje, een bezinkput, een grote rechthoekige bakstenen structuur, meerdere puinkuilen en muurresten ingetekend. In de 19de eeuw wordt een bijkomend hoevegebouw opgericht met een bijhorende waterput in baksteen (zichtbaar op Popp-kaart en atlas van de buurtwegen). Naast uitbraaksporen zijn nog een beerput met bepleisterde vloer, kelderruimtes en beerbakken aangetroffen. Beide boerderijen bleven in gebruik tot in de 20ste eeuw zoals aangetoond door de verbouwingen en de herbruikte beerputten en vier betonnen regenwaterputten. 


Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  : 06-01-2021

Laatmiddeleeuwse ontginning

Datering: 14de eeuw, 15de eeuw
Typologie: extractiekuilen, greppels, kuilen, paalsporen, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In de sporen werd voornamelijk grijs aardewerk aangetroffen. De vulling van de grootste kuil werd bemonsterd voor 14C-datering en paleo-ecologisch onderzoek. Enkel het palynologisch onderzoek leverde resultaat: antropologische indicatoren ontbreken nagenoeg, de omgeving was vooral begroeid met bomen, grassen en struikhei. Dit wijst erop dat het gebied mogelijk voor ontginning van zandleem bezocht werd.

15de tot 16de-eeuws woonerf

Datering: 16de eeuw, vierde kwart 15de eeuw
Typologie: greppels, krengbegravingen, munten, perceelsgreppels, vaatwerk, waterputten
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk, dierlijk bot
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Binnen de opgravingszone werden geen gebouwstructuren vastgesteld, wel mogelijke afbakeningsgreppels, een tonput waarvan de eikenhouten duigen een dendro-datering leverden (gekapt eind 15de eeuw), dierlijke begravingen en een mogelijke drenkpoel. Het pollenmateriaal in de waterput wijst op landbouwactiviteiten (cultuurgewassen, open cultuurlandschap, mestschimmels). De vondsten uit deze fase omvatten grijs aardewerk, oxyderend gebakken aardewerk met loodglazuur, Langerwehe steengoed, majolica, een bronzen muntje en ijzeren nagels.

Boerderij nieuwe tijd

Datering: 16de eeuw, 18de eeuw
Typologie: hoeven, infrastructuur voor waterbevoorraading en -afvoer, kuilen, muurresten, puinlagen, vaatwerk, vloeren
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen, gebouwen en structuren
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Muurresten van een centraal hoevegebouw met aanbouwen, vloeren, kelders en erfgerelateerde structuren. Het aardewerk omvat oxyderend gebakken aardewerk met loodglazuur, steengoed uit Westerwald, pijpaarde en bouwmateriaal

Boerderijen nieuwste tijd

Datering: 19de eeuw, 20ste eeuw
Typologie: beerputten, hoeven, kelders, vaatwerk, waterputten
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen, gebouwen en structuren
Materiaal: aardewerk, glas, metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Verbouwingen aan de bestaande hoeve en bouw nieuwe hoeve. Herbruik van oudere beerputten en aanleg bakstenen en betonnen waterputten. De vondsten omvatten oxyderend gebakken aardewerk met loodglazuur, pijpaarde, bouwmateriaal en ijzerwerk (o.a. deurgrendel).


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bankstraat 88 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980838 (Geraadpleegd op 19-06-2021)