waarneming

Gasthuishoeven

archeologisch element
ID
980840
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980840

Beschrijving

Vanwege de aanwezigheid van een belangrijke gekende archeologische site, werden de werken voor de aanleg van een kunstgrasveld en een Finse piste archeologische begeleid. De bodemingreep bleef bewust beperkt tot 15 cm diepte waarna geotextiel werd aangebracht en het oppervlak opgehoogd werd. De archeologische site werd aldus gevrijwaard van vernieling. Er werden geen sporen noch vondsten vastgesteld. 


Bron     : VAN ROY J. & DE RAYMAEKER A. 2020: Eindrapport: de archeologische begeleiding van een nieuw kunstgrasveld aan het Sportlandschap te Mortsel, Tienen.
Auteurs :  Studiebureau Archeologie Tienen
Datum  : 06-01-2021

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gasthuishoeven [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980840 (Geraadpleegd op 21-06-2021)