waarneming

Vorselaarsebaan begraafplaats

archeologisch element
ID
980841
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980841

Beschrijving

Naar aanleiding van de uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats werd aansluitend bij de eerder blootgelegde vindplaats, een beperkte vlakdekkende opgraving uitgevoerd. Voorafgaand aan de opgraving werden de werken op het terrein helaas al opgestart. Door de plaatsing van een grafkelder bleek het niet meer mogelijk de zone goed te laten aansluiten op de zone die in het verleden opgegraven is. Door de veroorzaakte verstoring kon nog slechts een klein deel van het terrein opgegraven worden. Het beperkte ruimtelijke inzicht dat dit tot gevolg had, bemoeilijkte de interpretatie van de aangetroffen resten. De aangetroffen sporen en vondsten sluiten aan bij de andere sporen en vondsten die binnen de contouren van de vicus al aangetroffen zijn. De aanwezige sporen omvatten paalsporen, kuilen, een waterput en een waterkuil. De sporen kunnen een aanwijzing zijn voor bewoning of kunnen mogelijk ook gezien worden in het kader van ambachtelijke activiteiten. Die laatste hypothese lijkt meer waarschijnlijk, aangezien ten zuiden van het onderzoeksgebied resten van metaalbewerking vastgesteld zijn. Het uitgevoerde onderzoek kent helaas zijn beperkingen omwille van de kleine oppervlakte die nog onderzocht kon worden. Dit werd nog extra beperkt door de verstoring die plaatsvond door de opstart van de werken voorafgaand aan de opgraving. 


Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  :

Romeinse sporen

Datering: Romeinse tijd
Typologie: bouwmaterialen, kuilen, munten, paalsporen, vaatwerk, waterputten
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk, glas, houtskool, metaal
Thema: Romeinse vici
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden een waterput, een (water)kuil en meerdere paalsporen waargenomen waarin mogelijk enkele structuren (toegang?) te herkennen zijn. Deze sporen sluiten aan bij de sporen die meer zuidelijk zijn geregistreerd en zijn mogelijk in een ambachtelijke sfeer te interpreteren. De datering is gebaseerd op basis van het vondstenmateriaal en op 3 radiokoolstofdateringen uitgevoerd op houtskoolstalen uit paalkuilen. Verder is nog een pollenwaardering uitgevoerd op de lagen uit de mogelijke waterkuil die echter geen bijdrage leverden over de functie van de kuil.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vorselaarsebaan begraafplaats [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980841 (Geraadpleegd op )