waarneming

Waterstraat 31

archeologisch element
ID
980842
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980842

Beschrijving

Oppervlaktevondst van afslagen, kling en halve bijl (halffabrikaat) in vuursteen. De artefacten dateren vermoedelijk uit het neolithicum.


Auteurs :  Van Gils, Marijn
Datum  :

Lithische artefacten

Datering: neolithicum
Typologie: verspreide vondsten, werktuigen
Materiaal: vuursteen

Beschrijving:
Afslagen, kling en halve bijl (halffabrikaat) in vuursteen. Vermoedelijk neolithisch.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Waterstraat 31 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980842 (Geraadpleegd op )