waarneming

Kluisbergen Berchemstraat

archeologisch element
ID
980843
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980843

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6786
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Verspreid in het opgravingsvlak en in de sporen (wellicht verspit) werden tien vuursteen artefacten ingezameld. Het gaat om zes afslagen, een geretoucheerde afslag en een mogelijk werktuigproductiefragment. 

Centraal in de onderzoekszone bevond zich een kringgreppel, een randstructuur rondom een grafheuvel. Er is geen graf aangetroffen dat aan deze fase gekoppeld kan worden. Wel zijn er enkele losse crematieresten aangetroffen, waarschijnlijk afkomstig van verstoorde graven. Op basis van een 14C-datering op één van deze crematieresten is vastgesteld dat de oudste begraving plaatsvond in de periode 1891 - 1744 v. Chr., wat overeenkomt met de vroege bronstijd (2000 – 1800 v. Chr.) en nog voor een klein deel met de midden-bronstijd A (1800 - 1500 v.Chr.). Het is aannemelijk dat in deze periode ook de kringgreppel werd gegraven en een grafheuvel werd opgeworpen.

Op een gegeven moment is de kringgreppel hergraven, maar dan ondieper. Er zijn twee waarschijnlijke momenten voor deze hergraving.

Eén van de mogelijkheden is gedurende de late ijzertijd. In deze periode werd vlakbij de kringgreppel een persoon begraven, getuige een grafstructuur met slechte bewaring. In dit graf werd geen vondstmateriaal aangetroffen. Bij het uitzeven van de monsters werd echter nog wel 17 gram verbrandbot aangetroffen. Door een 14C-datering van een stuk verbrand bot kan het graf in de midden- of late ijzertijd (350 - 54 v. Chr.), gedateerd worden.

Een andere mogelijkheid is gedurende de Romeinse periode. In de periode 60 – 120 n. Chr. werd ongeveer centraal in de grafheuvel een volwassen persoon begraven in een brandrestengraf. Het graf was zwaar gebioturbeerd maar voor de rest nog goed bewaard. In de grafkuil werden drie recipiënten bijgezet. Het gaat om een bord in Pompejaans rood aardewerk (type Blicquy 1), een kom met eenvoudig naar binnen gebogen rand en twee kleipropjes als handvaatjes en een niet verder determineerbare beker. Tussen de resten van de brandstapel zaten verder nog meerdere fragmenten van een sterk secundair verbrande beker Holwerda 26.


Auteurs: Meylemans, Erwin
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Brandrestengraf Romeinse periode

Datering: Midden-Romeinse tijd
Typologie: brandrestengraven, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, bot (menselijk)
Gebeurtenis:

Bronstijd kringgreppel

Datering: middenbronstijd, vroege bronstijd
Typologie: grafheuvels, kringgreppels
Materiaal: bot (menselijk)
Thema: Prehistorische grafheuvelcomplexen en urnenvelden
Gebeurtenis:

Graf ijzertijd

Datering: late ijzertijd (westen)
Typologie: grafkuilen
Materiaal: bot (menselijk)
Gebeurtenis:

Handgevormd aardewerk

Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Handgevormd aardewerk uit verschillende contexten, zonder diagnostische kenmerken.

Lithisch materiaal prehistorie

Datering: steentijd
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kluisbergen Berchemstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980843 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.