waarneming

Aalst Hopmarkt 23-25

archeologisch element
ID
980846
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980846

Beschrijving

Het plangebied is gelegen in Aalst, binnen de 2de stadsomwalling (1ste kwart 13de eeuw). In de volle middeleeuwen zou het terrein gebruikt geweest zijn als weiland of akkerland, later behorende tot een site met walgracht en vanaf eind 16de eeuw zou het een rol gespeeld hebben binnen de werking van het Karmelietenklooster (boomgaard en tuinzone). 

Op het terrein kwamen echter alleen maar 19de/20ste-eeuwse sporen en muurresten aan het licht. De muren en kelder zijn wellicht te koppelen aan de gesloopte bebouwing. De  puinpakketten dateren uit dezelfde periode en de ophogingslagen gaan de bebouwing mogelijk net vooraf.


Auteurs :  Zeebroek, Inge
Datum  :

Resten Nieuwste tijd

Datering: nieuwste tijd
Typologie: muurresten, ophogingslagen, puinlagen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Aalst Hopmarkt 23-25 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980846 (Geraadpleegd op )