waarneming

Ganzenkooi

archeologisch element
ID
980848
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980848

Beschrijving

Tijdens het vooronderzoek werd mogelijk een nederzettingssite daterend uit de IJzertijd vastgesteld. Er kwamen kuilen, paalsporen en greppels aan het licht en mogelijk werd één structuur herkend. De greppel in het noorden vormt mogelijk de grens van de site. 


Auteurs :  ARCHEBO bvba
Datum  : 22-01-2021

Landelijke nederzetting uit de IJzertijd

Datering: ijzertijd
Typologie: greppels, kuilen, paalkuilen, woonstalhuizen (archeologisch erfgoed)
Materiaal: aardewerk, lithisch materiaal, vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens het proefsleuvenonderzoek kwamen 65 archeologische sporen aan het licht. Deze worden allemaal gelinkt aan een nederzettingscontext: het gaat om paalkuilen, greppels en kuilen. Er werd mogelijk één structuur herkend, waarvan vermoed wordt dat het gaat om een woonstalhuis. Voorlopig wordt de site in de IJzertijd gedateerd.
In de sporen werden 24 aardewerkscherven aangetroffen. Over het algemeen betreft het vrij dunwandig handgevormd aardewerk. Enkele scherven uit één kuil zijn besmeten. Eén rand/wandscherf is geglad. Naast het aardewerk werd binnen één context een een zware kling aangetroffen.

Losse silexvondsten

Datering: metaaltijden, steentijd
Typologie: losse vondsten
Materiaal: lithisch materiaal, vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Buiten de spoorcontexten werden twee losse vondsten geregistreerd: een kling en een afslag in silex.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ganzenkooi [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980848 (Geraadpleegd op 23-06-2021)