waarneming

Geraardsbergen Hunnegem speelplaats

archeologisch element
ID
980854
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980854

Beschrijving

Beperkte opgraving van één sleuf, in het kader van de aanleg van een brandweerweg, onderliggende nutsleidingen en rioleringen.

Tijdens het onderzoek werden restanten van de begraafplaats omheen de nog bestaande kerk aangetroffen. Deze twee begravingen zijn te plaatsen tussen het begin van de 16de en het begin van de 19de eeuw.

In het westen van de onderzoekszone werd een muurfragment aangetroffen, De functie van een in het westen aangetroffen muurfragment, alsook de precieze datering ervan is niet geheel duidelijk. 

Vermoedelijk tijdens de bouwactiviteit aan het einde van de 19de – 20ste eeuw werd een groot deel van het eertijdse grafveld rondom de kerk vergraven. In een ophogingspakket bovenop de gevonden skeletten konden zo nog een aantal losse botfragmenten aangetroffen worden, met aardewerk dat in de periode 18de-20ste eeuw moest worden geplaatst. Dit pakket heeft na de afgraving gezorgd voor een ophoging van het terrein.

Tenslotte werden in dit pakket nog een tweetal muurrestanten aangetroffen, vermoedelijk te dateren in de 20ste eeuw.


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  : 08-01-2021

Muurresten en ophogingslagen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: muurresten, ophogingslagen
Gebeurtenis:

Inhumaties

Datering: nieuwe tijd
Typologie: inhumatiegraven
Materiaal: menselijk bot
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Geraardsbergen Hunnegem speelplaats [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980854 (Geraadpleegd op 13-06-2021)