waarneming

Waasmunster Marollenstraatje

archeologisch element
ID
980857
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980857

Beschrijving

Archeologische begeleiding naar aanleiding van de vernieuwing van het rioolstelsel onder het Marollenstraatje. Door omstandigheden kon niet het hele tracé onderzocht worden. Op basis van het aardewerk kunnen de oudste sporen in de 18e eeuw gedateerd worden. Het gaat hierbij om een grachtsegment dat wellicht als afwateringsgracht en/of als begrenzende gracht dienst deed. In de vulling kunnen verschillende fasen herkend worden: de oudste fase werd in de 18de eeuw gedempt, waarna een nieuwe heruitgraving plaatsvond die meer oostelijk lag. Deze nieuwe gracht werd in de loop van de eerste helft van de 20e eeuw gedempt.

Mogelijk is een ander grachtsegment hier het verlengde van, maar door het beperkt ruimtelijk inzicht en het ontbreken van de mogelijkheid tot het maken van lengtecoupes kon dit niet met zekerheid gesteld worden.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Grachten

Datering: 18de eeuw, 19de eeuw, 20ste eeuw
Typologie: grachten (infrastructuur)
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Waasmunster Marollenstraatje [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980857 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.