waarneming

Rameplein

archeologisch element
ID
980862
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980862

Beschrijving

Naar aanleiding van de geplande werken ter hoogte van het Rameplein 9-10 te Tielt werd er na een bureaustudie een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. In totaal werden 4 proefputten aangelegd tot op de moederbodem.

Het vooronderzoek leverde sporen van bebouwing uit de Nieuwe – Nieuwste Tijd op. Deze bestonden voornamelijk uit muurresten en vloeren, wellicht van enkele bijgebouwen. Het ontbreken van (oudere) nederzettingssporen en het aantreffen van eerder beperkte sporen en structuren, doen vermoeden dat het plangebied zich pas ontwikkeld heeft gedurende de Nieuwe Tijd en nadien grotendeels verstoord werd door aanleg van de 20ste-eeuwse kelders en bebouwing.


Auteurs :  Derweduwen, Natascha
Datum  :

Postmiddeleeuwse bebouwing

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: muurresten, riolen, vloeren
Context: stadswoningen
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Tielt


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Rameplein [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980862 (Geraadpleegd op )