waarneming

Ieper Brugseweg 41-43

archeologisch element
ID
980867
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980867

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden er zes sporen geregistreerd, waarvan er vier als verstoring aangeduid werden. De overige twee sporen betroffen een bomkrater uit de Eerste Wereldoorlog en de aanzet van een restant van een 17e eeuwse vestingsgracht.


Auteurs :  Ruben Willaert nv
Datum  :

Vestingsgracht

Datering: 17de eeuw
Typologie: grachten (verdedigingselementen)
Materiaal: glas
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Binnen het plangebied werd enkel de rand van de vestingsgracht aangesneden. Op basis van het aangetroffen materiaal werd deze pas in de 20e eeuw volledig gevuld. Het was niet mogelijk om na te gaan hoe diep of hoe breed de gracht oorspronkelijk was.

WO1

Datering: WO I
Typologie: kuilen
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werd één bomkrater aangetroffen met een diameter van 1m. Daarnaast werd er ook een onontplofte Duitse artilleriegranaat van 15cm aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ieper Brugseweg 41-43 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980867 (Geraadpleegd op )