waarneming

Keizerstraat 15-19

archeologisch element
ID
980868
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980868

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6814
  Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van een nieuwbouw met ondergrondse parkeergarage werd een werfbegeleiding uitgevoerd die inzicht verschafte in het gebruik en de indeling van het achtererf van de woning tijdens de late middeleeuwen en de nieuwe tijd. Het gebouw in kwestie is gelegen net buiten13de-eeuwse middeleeuwse vesten maar centraal binnen 16de-eeuwse Spaanse omwalling. De bouwgeschiedenis gaat terug tot 15de eeuw waarna meerdere verbouwingen volgden. Op historische kaarten aangeduid als langshuis met erachter een tuin. De werfbegeleiding werd uitgevoerd tijdens de graafwerken aan de achterzijde van de woning (voorzijde grondig verstoord door betonnen kelders). Rond het begin van de late middeleeuwen (ca 1300)  werd een houten opslagplaats/schuur met zware palen gebouwd. Een van de paalkuilen bevatte veel organisch materiaal waarop een pollenanalyse werd uitgevoerd. Deze wees op de aanwezigheid van cultuurgewassen en akkeronkruiden (korenbloem!). Ook het nog goed bewaarde bodemprofiel met een akkerlaag bevestigt dat de situatie net buiten de stadsmuren nog zeer landelijk was. Rond de 15de/16de eeuw werd het houten gebouw gesloopt waarbij de paalkuilen opgevuld werden met consumptieafval (keuken- en tafelwaar, dierlijk bot, vis en schaaldieren). Uit dezelfde periode dateren vermoedelijke enkele zandwinningskuilen. Tijdens de 16de/17de eeuw werden 3 overwelfde kelders met beerputten gebouwd. Een bakstenen afvalput en een grote afvalkuil op het erf achter de huizen bevatten veel aardewerk, glas, bot en bewerkt bot, wat getuigt van een gegoede burgerij. Vanaf de 18de eeuw tot heden vonden vele verbouwingen plaats die een diepgaande verstoring aan de straatkant van de huizen veroorzaakten (diepe betonnen kelders). Op basis van de materiële cultuur en  het paleo-ecologisch onderzoek is de evolutie zichtbaar van een landelijk gelegen stadsdeel naar een wijk bewoond door een rijke burgerij.


Bron: BELDE G. 2020: Een laatmiddeleeuws opslaggebouw op een achterliggend erf, ter hoogte van Keizerstraat 17 in Antwerpen. Eindverslag, ABO Archeologische Rapporten 1104, Aartselaar.,
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

14de eeuw

Datering: 14de eeuw
Typologie: gebouwplattegronden, paalkuilen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: plantaardig materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Bouw van een opslagplaats of schuur met zware palen. Een van de palen bevatte veel organische resten waarop een pollenanalyse mogelijk was. Deze toonde een zeer landelijk situatie aan (cultuurgewassen en akkeronkruiden).

Late middeleeuwen

Datering: 15de eeuw, 16de eeuw
Typologie: extractiekuilen, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), glas
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Sloop houten gebouw waarbij de paalkuilen opgevuld werden met consumptie afval (keuken- en tafelwaar, dierlijk bot en vis en schaaldieren). Aanwezigheid van enkele zandwinningskuilen.

Nieuwe tijd

Datering: 16de eeuw, 17de eeuw
Typologie: afvalkuilen, beerputten, kelders, muurresten, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), glas
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Meerdere bakstenen structuren nl. 3 kelders met beerputten, een afvalput. In een grote afvalkuil is luxueus consumptiemateriaal aangetroffen wat wijst op de aanwezigheid van een gegoede burgerij.


Relaties

 • Is deel van
  Historische stadskern van Antwerpen

 • Is gerelateerd aan
  De Sonnewijser

 • Is gerelateerd aan
  Neoclassicistische kapel met Toscaanse galerij


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Keizerstraat 15-19 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980868 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.