waarneming

Hockeyveld Hazebeekstraat

archeologisch element
ID
980870
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980870

Beschrijving

Voor de aanleg van een hockeyveld ter hoogte van de Hazebeekstraat in Oostduinkerke, Koksijde werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd.

Het plangebied had een oppervlakte van 34883m². Hierbinnen werden 136 benaderingen gedaan van munitieverdachte objecten tot op archeologisch relevant niveau. Dit was goed voor totaal opgegraven oppervlakte van 2008m². Hierbij werden 67 sporen aangetroffen waarvan het grootste deel bomkraters en (recente) grachtsegmenten betrof. Enkele kuilen en grachten konden in de late middeleeuwen tot en met nieuwe tijd worden geplaatst. Naast de losse vondst van een silex schrabber konden geen oudere activiteiten worden aangetoond.  

Het plangebied lijkt voor zijn ingebruikname als artilleriebatterij en spoorwegberm geen bewoningsfunctie te hebben gekend, ondanks de mogelijke aanwezigheid van een middeleeuwse weg. Grachten en greppels wijzen op een ingebruikname als landbouw- of weideland en dit ten vroegste vanaf de volmiddeleeuwse inpoldering.  


Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Schrabber

Datering: steentijd
Typologie: losse vondsten, werktuigen
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Sporen Eerste Wereldoorlog

Datering: WO I
Typologie: archeologische objecten, grachten (verdedigingselementen), greppels, kuilen, wapens en munitie
Context: batterijen, spoorwegbeddingen
Materiaal: glas, metaal
Thema: Erfgoed Eerste Wereldoorlog
Gebeurtenis:

Sporen middeleeuwen - nieuwe tijd

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, volle middeleeuwen
Typologie: greppels, kuilen, ontwateringsgrachten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hockeyveld Hazebeekstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980870 (Geraadpleegd op )