waarneming

Molenweg loopgraaf WOI

archeologisch element
ID
980871
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980871

Beschrijving

Naar aanleiding van de bouw van een loods op een bedrijventerrein en een positief proefsleuvenonderzoek, werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd binnen het projectgebied waarbij een loopgraaf werd onderzocht over een lengte van 60m. De greppel had een zigzag-verloop met U-vormige vooruitgeschoven "fire bays" en achterliggende traversen. Ten noorden waren langs de traversen afwisselend rechthoekige en vierkante uitbouwen aangelegd, vermoedelijk resp. shelters en munitiedepots. Ten zuiden van de greppel zijn hier en daar paalkuilen vastgesteld die mogelijk afkomstig zijn van de oprichting van afdaken. Vanuit de zuidoostelijk gelegen "fire bay" werd een verbindingsloopgraaf naar een vermoedelijk zuidelijker gelegen linie (de frontlinie?) vastgesteld. De eenvoudige en ondiepe loopgreppel en de afwezigheid van een houten wandversteviging en houten loopplanken laten toe deze loopgraaf te identificeren als een van de vroege loopgreppels met eenvoudige borstwering van opgeworpen grond. Het gaat om een Belgische loopgraaf aangelegd door het 11ste Linieregiment tussen augustus en oktober 1914. De vondsten zijn te associëren met de aanwezigheid van Belgische militairen. De afwezigheid van sporen van inslagen van artilleriegranaten laat veronderstellen dat er geen acties zijn uitgevoerd ter plaatse. 


Bron     : PYPE P., COENAERTS J., VAN DEN HAUTE T. & DE HOOGHE G. 2020: Een Belgische loopgraaf uit augustus-oktober 1914 onder de loep genomen. Vervolgonderzoek langs de Molenstraat nr. 109 te Willebroek (Antwerpen), ABO archeologische rapporten 1327, Gent.
Auteurs :  ABO NV
Datum  :

Loopgraaf WO I

Datering: WO I
Typologie: loopgraven, vaatwerk, wapens en munitie
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk, glas, leer, metaal, textiel
Gebeurtenis:
  • Opgraving loopgraaf Molenweg
    • Bron: PYPE P., COENAERTS J., VAN DEN HAUTE T. & DE HOOGHE G. 2020: Een Belgische loopgraaf uit augustus-oktober 1914 onder de loep genomen. Vervolgonderzoek langs de Molenstraat nr. 109 te Willebroek (Antwerpen), ABO archeologische rapporten 1327, Gent.
      Literatuur ()

Beschrijving:
Belgische loopgraaf van het vroege type (augustus-oktober 1914) met uitspringende fire bays langs vijandelijke zijde en traversen met rechthoekige en vierkante uitbouwen aan vriendenzijde. Sporen van aanwezigheid afdaken. Vondsten te associëren met aanwezigheid Belgische soldaten: uniformtextiel, knopen, Belgische Mauserpatronen, leren patroontas met frgmn schouderriem, conservenblikken, glazen flessen.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Molenweg loopgraaf WOI [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980871 (Geraadpleegd op )