waarneming

Oude Abdij

archeologisch element
ID
980872
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980872

Beschrijving

Werfbegeleiding binnen het beschermde monument van de Norbertijnerabdij te Drongen.

Tijdens de werfbegeleiding kon in grote lijnen worden gesteld dat er ondanks de methodologische beperkingen (smalle werksleuf) sprake is van enkele middeleeuwse muurstructuren, waaronder waarschijnlijk de resten van de 15e-eeuwse prelaatswoning en een pad of voetwegel aan de Leie. Ook is er sprake van resten van menselijk botmateriaal die de kortstondige aanwezigheid van een begraafplaats aan de Leie bevestigen en is er sprake van enkele losse inheems-Romeinse objecten, die duiden op een occupatie van het terrein die ver in de tijd teruggaat. 


Auteurs :  HEMBYSE
Datum  :

Begraafplaats

Datering: tweede kwart 19de eeuw
Typologie: begraafplaatsen, deposities van menselijke resten
Materiaal: menselijk bot
Gebeurtenis:
 • Opgraving Oude Abdij
  • Bron: DE SMAELE B., PIETERS H., 2020. Vlakdekkend onderzoek in de vorm van een werfbegeleiding naar aanleiding van rioleringswerkzaamheden aan de Oude Abdij van Drongen. Onderzoeksrapport Hembyse Archeologie 49, Gent.
   Literatuur ()

Beschrijving:
Uit de archiefbronnen is gekend dat er gedurende een korte periode in de geschiedenis van het klooster sprake was van begraving van de Leie, met name tussen 1838 en 1842. Waar de exacte locatie van deze begraafplaats was kan niet (meer) achterhaald worden. De aangetroffen fragmenten menselijk botmateriaal zijn mogelijk verspreid geraakt bij het ontmantelen van de begraafplaats.

Muurstructuren

Datering: 19de eeuw, eerste helft 20ste eeuw, late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: kleding en -accessoires, muurresten, vloeren, woningen van religieuzen
Materiaal: aardewerk, kalksteen, leisteen, metaal, pijpaarde
Gebeurtenis:
 • Opgraving Oude Abdij
  • Bron: DE SMAELE B., PIETERS H., 2020. Vlakdekkend onderzoek in de vorm van een werfbegeleiding naar aanleiding van rioleringswerkzaamheden aan de Oude Abdij van Drongen. Onderzoeksrapport Hembyse Archeologie 49, Gent.
   Literatuur ()

Beschrijving:
Een bronzen ringgesp met bronzen angel uit de periode 1250-1450.
De leisteenfragmenten kunnen wijzen op een soort bevloering.
Verschillende sporen en muurresten kunnen in verband gebracht worden met een 15e-eeuwse prelaatswoning.

Romeinse scherven

Datering: Romeinse tijd
Typologie: vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:
 • Opgraving Oude Abdij
  • Bron: DE SMAELE B., PIETERS H., 2020. Vlakdekkend onderzoek in de vorm van een werfbegeleiding naar aanleiding van rioleringswerkzaamheden aan de Oude Abdij van Drongen. Onderzoeksrapport Hembyse Archeologie 49, Gent.
   Literatuur ()

Relaties

 • Is deel van
  Norbertijnerabdij


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oude Abdij [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980872 (Geraadpleegd op )