waarneming

Sint-Niklaastoren

archeologisch element
ID
980874
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980874

Beschrijving

Een archeologische opgraving in de westelijke toren van de Sint-Niklaaskerk leverde talrijke archeologisch relevante sporen op. Het onderzoek werd administratief opgesplitst in twee fases. Een eerste fase van onderzoek had betrekking op het deel van de geplande ingreep waarbij het vloerniveau in de toren zou worden aangepast. Een tweede fase had betrekking op de fundering van de geplande werken.

Het sporenbestand is op te delen in twee grote groepen. Enerzijds zijn er sporen die verband houden worden met het gebruik van de torenruimte. Het gaat onder meer om loopniveaus en ophogingslagen. Anderzijds zijn er sporen die verwijzen naar een klokkengietersatelier. Opvallend was de vondst van twee klokfragmenten in een ophogingslaag. Tijdens het verdiepen naar vlak 4 in fase 1 kwam een zeer concrete aanwijzing voor een klokkengieterij aan het licht in de vorm van een ronde klokkenmal. Bij het verdiepen van de werkput in fase 2 kwamen nog acht mallen aan het licht. In totaal werden negen klokkengietersmallen volledig of deels onderzocht. 

Tijdens de opgraving werden verschillende sporen van menselijke begravingen aangetroffen. Onderaan het ophogingspakket, dat deel uitmaakte van de originele stratigrafie in de ruimte, werd een goed bewaarde inhumatie aangesneden. Tijdens het couperen van klokkenmal 2041 werd een begraving en een knekelput vrijgelegd.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Inhumaties

Datering: late middeleeuwen
Typologie: inhumatiegraven
Materiaal: bot (menselijk)
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er was ook een knekelputje aangetroffen.

Klokkengieterij

Datering: nieuwe tijd
Typologie: ambachtelijke objecten, muurresten
Materiaal: aardewerk, brons, houtskool, metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Vondsten van verschillende klokfragmenten. Daarnaast werden ook verschillende klokkenmallen aangetroffen.

Leerfragmenten Eerste Wereldoorlog

Datering: WO I
Typologie: kleding en -accessoires
Materiaal: leer
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De fragmenten leer zijn afkomstig van een schoen naar Brits model type B5.

Middeleeuwse ophogingslagen en loopniveaus

Datering: late middeleeuwen, volle middeleeuwen
Typologie: ophogingslagen, paalkuilen, vloeren
Materiaal: aardewerk, houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De vondsten bestaan uit fragmenten van houtskool, kalk, mortel, enkele baksteenfragmenten, een wandfragment grijs aardewerk en een wandfragment rood geglazuurd aardewerk. De paalgaten houden waarschijnlijk verband met (tijdelijke) kleine constructies die in de ruimte waren opgesteld zoals kandelaars, rekken of ander meubilair.

Onbepaalde natuursteenfragmenten

Typologie: bouwmaterialen
Materiaal: Doornikse kalksteen, ijzerzandsteen, kalksteen, leisteen, natuursteen
Gebeurtenis:

Postmiddeleeuwse vondsten

Datering: nieuwe tijd
Typologie: ophogingslagen
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), pijpaarde
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het aardewerk bestaat voornamelijk uit roodbakkend aardewerk en fragmenten pijpaarde. Het dierlijk botmateriaal bestaat voornamelijk uit rund en schaap/geit. Bijkomend was er sprake van varken en gevogelte.

Recent glas

Datering: nieuwste tijd
Typologie: losse vondsten
Materiaal: glas
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Veurne

  • Is deel van
    Parochiekerk Sint-Niklaas

  • Is deel van
    Sint-Niklaastoren


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sint-Niklaastoren [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980874 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.