waarneming

Beveren Melsele Pauwstraat

archeologisch element
ID
980876
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980876

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6785
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Binnen het projectgebied werd een restant van een volmiddeleeuws erf aangesneden. Dit bestond minstens uit één hoofdgebouw en zeer waarschijnlijk behoorde ook de aangetroffen waterput tot het erf. Het type van het hoofdgebouw is ruim te dateren tussen 900 en 1300 n. Chr., het aangetroffen vondstmateriaal is te weinig diagnostisch om deze datering te verfijnen. 

De 14C datering van de houtskoolstalen leverde evenmin een zeer duidelijke datering op, aangezien de meeste stalen gedateerd werden tussen de late 9de tot vroege 11de eeuw. Eén staal biedt een datering tussen 1020/1034 en 1170/1176. De waterput kan op basis van het aardewerk en de datering van het hout (dendrochronologie) geplaatst kan worden tussen de late 11de en late 12de eeuw.

Na deze gebruiksfase leek het projectgebied de woonfunctie te verliezen. Een gracht getuigt van een blijvend agrarisch gebruik in de 12de/13de eeuw. Omstreeks de 15de/16de eeuw werden waarschijnlijk de bolle akkers aangelegd. 

Op basis van de analyse van de pollen en macroresten kon een beeld gevormd worden van een kleine, geïsoleerde agrarische nederzetting in een bosrijk landschap. Vooral ter hoogte van de latere Scheldepolders bleek een moerasbos aanwezig te zijn maar ook op de drogere delen van de Wase Cuesta was een bos aanwezig. Dit laatste lijkt wel vrij intensief geëxploiteerd te zijn, waardoor er vrij open delen aanwezig waren. Daarnaast waren echter ook nog schaduwrijke plaatsen aanwezig. Rond het projectgebied, waaronder in de beekdalen rond de site, waren beweide graslanden aanwezig. Daarnaast waren er ook aanwijzingen voor heide of heideschrale graslanden. 

De bewoners van het erf verbouwden ook zelf gewassen. Het betrof onder andere rogge en gerst, maar mogelijk werd ook haver verbouwd. Vlas en hennep werden waarschijnlijk geteeld voor de vezels, hoewel ook de olierijke zaden belangrijk geweest kunnen zijn. Voor de aanwezigheid van tuinbouw zijn enkel onrechtstreekse bewijzen (geassocieerde onkruiden) gevonden. Fruit zoals bramen, frambozen, vlierbessen en sleepruimen, lijkt wel uit de bosrijke omgeving gehaald te zijn.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: IOED Erfpunt

Bewoning volle middeleeuwen

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: gebouwplattegronden, waterputten
Gebeurtenis:

Bolle akker

Datering: 15de eeuw, 16de eeuw
Typologie: bolle akkers
Gebeurtenis:

Gracht late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur)
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Beveren Melsele Pauwstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980876 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.