waarneming

Stokstormetraat 14a

archeologisch element
ID
980880
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980880

Beschrijving

Naar aanleiding van geplande werken met bodemingreep in functie van landbouwvoering en een positief proefsleuvenonderzoek, werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd op een beperkt deel van het projectgebied. Dit onderzoek bracht meer inzicht in de activiteiten die uitgevoerd werden binnen een site met walgracht tijdens de 14de eeuw. De site met walgracht of Stokstormhoeve was in oorsprong een tweeledige hoeve met opper- en neerhof gesticht in 13de eeuw. Tijdens het proefsleuven bleek de site grotendeels verstoord. Er werd een zeer beperkte vervolgopgraving uitgevoerd op het neerhofgedeelte waar de boerderij stond. Dit onderzoek leverde sporen en vondsten uit het midden van de 14de eeuw, namelijk een kluwen van kuilen en/of grachten waarbij de ene kuil door de andere is gegraven. Deze sporen zijn mogelijk in verband te brengen met  grondwinning. Slechts 1 kuil bevatte opvallend veel vondsten: aardewerk, dierlijk bot en metaal. De volledige kuilinhoud in bulk verzameld en gezeefd.  Het aardewerk omvatte voornamelijk teilen maar ook een fragment van een vergiet was aanwezig. Deze voorwerpen wijzen op zuivel- en melkproductie. Verder was veel slachtafval aanwezig van o.a. koeien, schapen/geiten. Deze vondsten geven dus een beeld van een rurale site met eigen melk- en vleesproductie, dus exploitatie gericht. Minder informatie was te winnen over de sociale rang van de bewoners tijdens het midden 14de eeuw. 


Auteurs :  Raap België bvba
Datum  :

Kuil midden 14de eeuw

Datering: tweede helft 14de eeuw
Typologie: afvallagen, kuilen, sites met walgracht, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk, dierlijk bot, metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een van de kuilen bevatte opvallend veel materiaal. Het gaat voornamelijk om oxyderend gebakken aardewerk met loodglazuur, vooral kommen en teilen alsook een fragment van een vergiet en een beperkte hoeveelheid grijs aardewerk en steengoed. De voorkomende types aardewerk verwijzen naar zuivelproductie. Verder is ook veel slachtafval van koeien en geiten of schapen aanwezig en enkele metaalvondsten (vooral nagels).

Kuilen en grachten

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), kuilen, sites met walgracht
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Meerdere grachten en kuilen die elkaar deels overlappen. Meestal bevatten deze kuilen weinig tot geen materiaal. Ze worden in verband gebracht met extractie van grond.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stokstormetraat 14a [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980880 (Geraadpleegd op )